Verplichte registratie batterij bij netbeheerder

De Nederlandse Netcode elektriciteit is onlangs veranderd. Hierdoor is het per direct verplicht voor consumenten én bedrijven om een thuisbatterij of ander energieopslagsysteem te registreren bij de netbeheerder. Dit geldt voor opslageenheden met een vermogen vanaf 0,8 kilowatt en die aangesloten zijn op het stroomnet.

Waarom is registratie verplicht?
Het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag gaat naar verwachting flink toenemen en batterijen kunnen helpen om spanningsproblemen te beperken. Voor netwerkbeheerders is het daarom van belang om te weten waar opslageenheden geïnstalleerd zijn en dat gebruikte omvormers voldoen aan de in Nederland van kracht zijnde eisen: het Requirement for Generators (RfG).

Opslageenheden registreren
Voor de registratie voor opslageenheden groter dan 1 megawatt vragen netbeheerders om een ingevuld ESMD (Electricity Storage Module Document)-formulier. Dit is om te toetsen of aan alle voorwaarden voor het koppelen aan het openbare stroomnet is voldaan. Voor opslageenheden vanaf 0,8 kilowatt tot 1 megawatt kunt u dit, net als zonnepanelen, regelen via: www.energieleveren.nl. Later dit jaar wordt het mogelijk om hier gedetailleerder individuele eenheden voor de opslag van elektriciteit te registeren, voor nu is dit enkel voor aansluitingen waar al een opwekinstallatie aanwezig is.