Greening Components B.V. utför handel under namnet PVO International och har lagt stor möda vid att utforma och underhålla denna hemsida. Det är dock möjligt att hemsidan innehåller inkorrekt information och/eller felaktigheter. Greening Components B.V. DBA PVO International tar inget ansvar för skador som kan orsakas av sådana oriktigheter och/eller felaktigheter och inte heller för några problem som orsakats av användning eller spridning av denna information.

Hemsidan kan, bland annat, hänvisa till information som delgivits oss av tredje part via länkar. Innehållet i denna information utfärdas av Greening Components B.V. DBA. PVO Internationalhar inte utvärderats ytterligare med avseende rimlighet, noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Greening Components B.V. DBA PVO International avvisar uttryckligen allt ansvar i detta sammanhang.

Besökare är bara berättigade att se den information som erbjuds online samt användning av de tjänster som erbjuds. Utan tidigare uttryckligt tillstånd från Greening Components B.V. DBA PVO International är besökare inte tillåtna att ta över något innehåll eller någon funktion, att kopiera detta eller dela detta vidare på något sätt. Denna hemsida har testats för många olika miljöer. Tveka inte att kontakta oss om den enligt din åsikt inte fungerar som den skall!

Information som skickas till Greening Components B.V. DBA PVO International via e-mail skickas öppet om inte annat anges i integritetspolicyn. Innehållet i ett meddelande kan därför inte anses vara konfidentiellt och du skickar det på egen risk.

Nederländsk lag gäller för denna hemsida, integritetspolicyn och denna varning.