PVO International handlar endast med nya och unika produkter. Våra produkter är av den högsta kvaliteten och är gjorda för att hålla. I den osannolika händelse att du skulle ha en produkt som har gått sönder utan din förskyllan? Då kommer vi att ersätta den enligt gällande garanti.

Vi intygar garanti och överensstämmelse enligt gällande lagstiftning. För samtliga fall gäller som minst fabriksgaranti för varje produkt. När det gäller tillverkarens garanti vill vi hänvisa dig till våra tillverkares villkor. Vi är självklart glada att kunna hjälpa dig så att denna process är så smidig som möjligt. Du har rätt till ersättning eller reparation om en produkt går sönder utan din förskyllan.

Retur av felaktiga produkter från Trina Solar, JinkoSolar eller GCL

Efter att du erhållit klagomålsbekräftelse kommer du få instruktioner för hur du returnerar varan. Se till att produkterna är väl förpackade och att du har bifogat alla formulär1 i paketet när du behöver returnera varan. ”Väl förpackad” innebär att produkten, även om den är defekt, behöver förpackas väl så att den skyddas mot fall, slag och bulor.

Produkter som returneras utan att vara väl förpackade och som onödigtvis skadats under transport kommer inte hanteras av PVO International.

Efter att ha emottagit produkten kommer vi hantera din klagomålsbegäran så snart som möjligt. Vi kommer hålla dig informerad om processen gällande ditt klagomål. Vänligen kontakta vår kundservice om du har några frågor kring klagomålsärendet.

* Om ditt klagomål inte kan upptäckas eller om det utgör felaktig åberopan av garantin har PVO International rätt att debitera € 29,95 för utredningskostnader eller att debitera dig för eventuella utredningskostnader för tillverkaren.

 

1Skicka in ditt klagomålsformulär och en kopia av din (inköps)faktura.