ändra cookie-inställningar

Februari 2019

Greening Components, även känt som PVO International, anser att din integritet är av största vikt. Därför följer vi relevanta lagar och regler angående integritet , inklusive GDPR. Detta innebär att vi:

 • Tydligt definierar våra syften innan vi hanterar din personliga information enligt denna integritetspolicy;
 • Lagrar din personliga information under så kort tid som möjligt och då bara den data som krävs för våra syften.
 • Uttryckligen begär tillstånd att hantera din personliga information, om tillstånd krävs.
 • Vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. Vi kontrakterar dessa krav av samarbetspartner som hanterar personlig information å våra vägnar.
 • Vi respekterar dina rättigheter, såsom rätten till åtkomst, rätten att korrigera eller radera den personliga information som hanteras av oss.

Din personliga information är säker hos oss och vi kommer alltid endast hantera denna information för våra egna affärssyften. I denna integritetspolicy förklarar vi vad vi via hemsidan www.pvo-int.com samlar för information om dig.

Om du har några frågor, eller om du vill veta exakt vilken information vi spårar från dig, är du välkommen att kontakta PVO International.

Kontaktformulär

Via kontaktformuläret kan du ställa frågor till oss eller göra förfrågningar. Vi använder då din e-mailadress, IP-adress och ditt fulla namn. Vi kvarhåller denna information tills kontakten är avslutad.

Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev och du kommer bara läggas till på listan som mottagare av detta om du ger ditt tillstånd. I nyhetsbrevet kan du läsa om de senaste nyheterna, produkt- och marknadsinformation samt specialistrådgivning. Du kan avanmäla dig från nyhetsbrevet vid vilket tillfälle som helst. Varje nyhetsbrev innehåller en länk till sidan för avanmälning.

Annonsering

Vi vill kunna skicka reklam angående erbjudanden och nya produkter eller tjänster. Vi gör detta:

 • via e-mail
 • via social media
 • via telefon
 • via post

Du kan avanmäla dig från att få denna reklam vid vilket tillfälle som helst.

Distribution till andra företag eller institutioner

Din personliga information delas inte med andra företag eller institutioner såvida vi inte detta krävs enligt lag (exempelvis om polisen skulle kräva detta om det finns misstanke om brott).

Cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små filer där vi kan spara information så att du inte behöver fylla i samma information varje gång du besöker vår sida. Vi kan även se om du besöker oss igen. När du besöker vår sida första gången visar vi ett meddelande med en förklaring angående cookies. Vi ber om ditt tillstånd att använda oss av cookies. Du kan stänga av användning av cookies via din webbläsare, men vissa element på vår hemsida kommer då inte fungera lika bra längre.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att spåra hur användare besöker vår hemsida. Vi har slutit ett avtal för processering med Google. Detta innehåller strikta överenskommelser om vad de kan spåra. Vi har inte gett tillstånd att använda den information som samlas in av Google Analytics av någon av Googles andra tjänster, och vi anonymiserar Googles IP-adresser.

Säkerhet

Säkerheten gällande personlig information är viktig för oss. Vi försäkrar att din personliga information är säker hos oss. Vi tillämpar säkerheten för att övervaka och förebygga sådant som kan gå fel. För att skydda din integritet vidtar vi de följande åtgärderna:

 • Tillgång till personlig information skyddas med användarnamn och lösenord
 • Vi använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer – SSL) så att all information som utväxlas mellan dig och vår hemsida skyddas när du uppger din personliga information

Förändringar av denna integritetspolicy

När förändringar görs av vår hemsida måste vi självklart även uppdatera vår integritetspolicy. Notera därför datumet ovan och besök oss regelbundet för att se om en ny version är tillgänglig. Vi kommer göra vårt bästa för att tillkännage förändringar separat.

Tillgång till, modifiering och radering av din personliga information

Om du har några frågor eller vill veta vilken personlig information vi har ifrån dig är du alltid välkommen att kontakta oss. Vänligen se kontaktinformation nedan.

Du har de följande rättigheterna:

 • Rätt till tillgång: du har rätt att få tillgång till den personliga information vi lagrar om dig.
 • Rätt till rättelse: du har rätten att hantera den personliga information vi har om dig för att korrigera, eller göra tillägg till om något är inkorrekt eller ofullständigt.
 • Rätt till protest: du kan protestera mot användandet av din personliga information och emot direktreklam.
 • Rätt till borttagande: du kan begära att vi raderar din personliga information.
 • Lagen om portabilitet av data: om det är tekniskt möjligt har du rätten till den personliga informationen vi hanterar så att du själv kan dela den vidare om du vill.
 • Lag om begränsning av användning: I vissa fall kan du begära att användandet av din personliga information begränsas, vilket innebär att vi hanterar en mindre mängd information om dig.

Då du gör din begäran ber vi dig identifiera dig med giltig ID-handling för att försäkra oss om att du är den rätta personen och den som den personliga informationen gäller. Det är viktigt att du kan visa upp giltig ID-handling och att denna styrks med foto.

Vi besvarar normalt din begäran inom 30 dagar. Denna period kan emellertid förlängas av skäl som är relaterade till den registrerades specifika rättigheter eller på grund av komplexiteten hos begäran. Om vi förlänger denna period kommer vi informera dig om detta i god tid.

Klagomål

Om du anser att du inte har fått rätt hjälp har du rätten att lämna in klagomål till regulatorn. Denna kallas dataskyddssamordnare.

Kontakt

PVO International

Graafsebaan 139

Rosmalen 5248NL

Nederländerna

info@pvo-int.com

+31 (0)85 – 782 00 55