Som företag anser vi att det är viktigt att bidra till miljön och samhället. Det är därför vi investerar i projekt som ligger varmt om hjärtat.

WEEE Nederländerna

PVO International har ett utvalt sortiment av varumärken med god renommé. De produkter vi levererar bidrar till en renare miljö eftersom de genererar hållbar, grön, energi. Det är också viktigt att produkterna är miljövänliga i sig själva. Eftersom vi profilerar oss som ett grönt företag har vi gjort det medvetna valet att gå med i ett kollektivt återvinningssystem som återvinner våra solceller och konverterare: WEEE Netherlands.

Home"

WEEE Netherlands är ett kollektivt återvinningssystem som är registrerat hos den nederländska regeringen och som sköter insamling och återvinning av e-avfall. Sedan 14 februari 2014 är det även krav på att importörer ingår i ett sådant återvinningssystem. Du kan hitta mer information om återvinningsprocessen på WEEE Netherlands hemsida. Där kan du även hitta en lista på de produkter som är anslutna till WEEE Netherlands. PVO International är anslutna under sitt företagsnamn Greening Components B.V.

När du använder produkter från PVO International vet du att du både använder dig av grön energi och att du samtidigt bidrar till en bättre miljö!

Juntos Contigo

Som företag vill vi bidra till samhället. PVO International stödjer sedan 2017 stiftelsen Juntos Contigo. Vi stödjer stiftelsen finansiellt men vi erbjuder också råd och hjälp utifrån vår egen expertis.

Juntos Contigo är en stiftelse som bistår invånarna i Villa Virgen de Guadalope i Nicaragua. Stiftelsen bildades som svar på det faktum att familjer är bosatta på avstjälpningsplatsen i Managua. Sedan 2004 har stiftelsen försökt ge området en framtidsutsikt. De fokuserar huvudsakligen på barn och unga. Det lokala teamet hos Juntos Contigo består av medarbetare som känner invånarna, kulturen och samhället utan och innan. De erbjuder en plats som kan ge barnen en framtid genom att tillhandahålla utbildningsstöd och datorkunskaper. Utöver detta erbjuder de också en trevlig plats där barnen kan leka, dansa, spela och pyssla.

För mer information om stiftelsen kan du besöka www.juntoscontigo.com.

Mabel's Cottage

Vi har alltid haft tanken av att ha kunskap om projekt och/eller människor på varje kontinent som vi på PVO kan stödja. Vi kopplar samman människor och uppfyller vårt mål av att ta hand om denna värld och de människor som bor i den. Stiftelsen Mabel’s Cottage är belägen i Sierra Leone (Västafrika) och de letade efter hjälp med att förverkliga ett solenergisystem för att förbättra sin energitillgång. PVO stöttar detta projekt genom att arrangera och finansiera förutsättningarna för solenergisystemet.

Stiftelsen Mabel’s Cottage har som syfte att förbättra situationen för tonåringar i Sierra Leone. Detta gäller i synnerhet sårbara, ensamstående, gravida tonåringar och deras barn och att hjälpa dem att bygga en framtid och bli ekonomiskt oberoende.
2016 startade man tillsammans med hemmet i Freetown ett bageri som gör Mabel’s Cottage självförsörjande när det gäller vård och utbildning för tonåringarna. Men det ger också arbetsmöjligheter för vårdgivare, brödförsäljare och bagare. På detta sätt kan de nu arbeta helt självständigt. Stiftelsen kallas nu bara in i de fall någon större olycka skulle ske eller vid större projekt, såsom solenergisystemet.

Läs mer om Mabel’s Cottage: www.mabelscottage.org

Godkänd praktik

Sedan september 2018 har PVO varit officiellt erkända för praktik inom transport och logistik. Detta erkännande ifrån Vocational Education and Training Business Association (SBB) (Föreningen för yrkesutbildning och praktikföretag) gör det möjligt för studenter att genomföra praktik vid vårt lager. Utöver detta har vi också vunnit erkännande för vår avdelning för marknadsföring och kommunikation. Som företag är vi väldigt stolta över detta och är glada att kunna dela med oss av vår kunskap och möjligheten att kunna vinna ny kunskap i praktiken.

Intresserad av praktik hos PVO? Se om vi har tillgängliga platser på: www.stagemarkt.nl.

Läs mer om praktikplatser hos PVO här.