Huawei SmartLogger 1000

[ SmartLogger 1000 ]

Beschrijving

De Huawei Smart Logger monitort en managet zonnestroomsystemen. Het laat alle afzonderlijke onderdelen samenkomen, verzamelt data en onderhoud de systemen.