Niet alleen ontwikkelaars, ook eindgebruikers stellen kwaliteitseisen aan hun zonnepanelen. PVO International biedt u naast onze standaard hoge kwaliteitseisen, aanvullende opties voor kwaliteitsmonitoring aan.

ONZE STANDAARD KWALITEITSCONTROLES

Flash Test

Bepaling nominaal vermogen naar standaard test condities (STC). Het nominale vermogen wordt bepaald aan de hand van de stroom en spanning die uit het zonnepaneel worden gemeten tijdens de lichtflits met een maximale lichtintensiteit van 1.000 Watt/m². Uit deze meting komt een stroom-spanningsgrafiek (IV-curve). In deze grafiek wordt het punt bepaald waarbij het zonnepaneel het maximale vermogen levert. Dit vermogen is het nominale (STC) vermogen.

De Flash tester van SolarTester is klasse A test en heeft een meetnauwkeurigheid van + 3 tot 5%. Er moet dus altijd rekening gehouden worden met het feit dat er een +/- afwijking kan zijn van het opgegeven Wp volume van een paneel.

Elektroluminescentie

Onderzoek naar onzichtbare schade die levensduur van een paneel negatief beïnvloedt. Als er licht op een zonnepaneel valt komt er stroom uit. Het omgekeerde is ook waar; als er stroom door het zonnepaneel wordt gestuurd zal het licht uitzenden. Door camera’s die gevoelig zijn voor infrarood licht te gebruiken is dit licht vast te leggen. Voor het oog onzichtbare scheuren en breuken in cellen worden zo zichtbaar gemaakt. Een cel is nooit zonder enige breuken (‘cracks’), maar de kwaliteitsnorm schrijft voor hoeveel en hoe groot deze mogen zijn en met welke sterkte (’zoom’) de camera deze meet.

Aanvullend kwaliteitsonderzoek

Naast basisinspecties kunnen wij voor u ook controles uitvoeren tijdens de productie tegen hogere kwaliteitsstandaarden dan de fabriek standaard aanbiedt. Dit dienen we van tevoren met u schriftelijk overeen te komen zodat het duidelijk is welke kwaliteitsstandaard gewenst is. De betreffende zonnepanelen zullen dan wel tegen een hogere prijs geleverd worden. U kunt dit bespreken met uw accountmanager.

U kunt er ook voor kiezen om een kwaliteitscontrole uit te laten voeren bij aankomst in de haven. Mogelijke problemen met de zonnepanelen zijn dan wel moeilijk nog te voorkomen, wat veelal leidt tot vertragingen en onnodige misverstanden. Indien u hier toch voor kiest dan dient de controle te worden uitgevoerd tegen de standaarden die gekocht zijn. Het is van belang om dit bij de aankoop vast te leggen om discussies achteraf te voorkomen.

Wilt u meer weten over de vele kwaliteitsinspecties die wij aanbieden?

Neem vandaag nog contact met ons op.