Nieuw: Esdec  – Perimeter Ballast

Door de groeiende vraag naar grotere zonnepanelen heeft Esdec de FlatFix Fusion Add-Ons ontworpen. Hiermee geeft Esdec de optie om tot en met een paneellengte van 2080mm en een paneelbreedte tot en met 1050mm te installeren.

De belangrijkste toevoeging van de nieuwe Add-Ons van FlatFix Fusion is de Perimeter Ballast. De Perimeter Ballast zorgt voor een gelijkmatiger verdeelde puntlast aan de buitenzijde van het veld. Door enkel de perimeter te “ballasteren” kan de totale ballast over het hele veld efficiënter bepaald worden. In een aantal gevallen zal dit kunnen resulteren in een vermindering van de ballast. Dit is uiteraard per project verschillend. Bovendien is de Perimeter Ballast enkel van toepassing voor de eerste rij zuid georiënteerd, of de buitenste rijen oost en west georiënteerd.

 

Calculator

Vanaf heden wordt met de nieuwe Add-Ons gerekend in de Esdec Calculator. De Esdec Calculator richt zich op de standaardwaarden van de wrijvingscoëfficiënt en randzones. Mocht uw project met afwijkende factoren te maken heeft, dan kunt u ten alle tijden het Project Engineering team van Esdec benaderen. De nieuwe toepassing in de Calculator zal tot gevolg hebben dat sommige vaste artikelen van u kunnen veranderen naar de nieuwe types.

Lees hier meer over de nieuwste standaarden van Esdec