Dak en grond zijn nodig voor energietransitie

Holland Solar introduceert de Zonnewaaier. De Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie benadrukt hiermee dat zowel dak en grond nodig zijn voor de energietransitie in Nederland.

‘Zonne-energie op al deze oppervlakten is tegelijk nodig’, zo vindt Holland Solar. ‘Er is geen reden om bijvoorbeeld te wachten met het ontwikkelen van zonne-energie op grond totdat de daken vol liggen. Tegelijkertijd is het van belang dat rijk en gemeenten inventariseren wat er op daken en op verweesde gronden mogelijk is en daar een actief beleid op voeren. Het klimaat vraagt om snelle actie op alle gebieden.’

De Zonnewaaier het benodigde ruimtegebruik aan van zon zonnepanelen die noodzakelijk zijn voor de energietransitie. Naast daken, infrastructurele ruimte en grond met lage waarde, is tijdelijk en beperkt gebruik van landbouwgrond volgens de organisatie juist mogelijk en nodig. Voorwaarde is, dat deze mogelijkheden goed ingepast worden in het landschap en in de samenleving. Eerder gaf Holland Solar aan dat er in 2050 maximaal 0,5 procent van het landbouwareaal nodig zal zijn; in 2030 is dat 0,2 procent.

Bron: Holland Solar en Solar Magazine