Blog: Donald Williams

21-01-2021

Gaan de solar prijzen weer dalen?

 

Bij PVO International zijn we constant alert op marktinformatie die relevant is voor onze partners. De afgelopen maanden brachten ons veel cruciale informatie. Nog nooit hebben we zo’n dynamische markt gezien. Als International Business Developer bij PVO International wil ik enkele onderwerpen delen die ik als cruciaal beschouw in 2021.

Het is geen geheim dat bijna de gehele industrie afhankelijk is van China. De economische gezondheid die het welzijn van de samenleving stimuleert, is rechtstreeks verbonden met de wereldhandel. De industrie leeft en ademt de marge tussen vraag en aanbod en zonne-energie is daar een typisch voorbeeld van.

Bij PVO International houden we continu de toeleveringsketen van zonne-energie in de gaten, van de grondstoffen tot de opslagcapaciteit in Rotterdam. Zoals u wellicht heeft gelezen in onze vorige blogs is ons doel om de impact van uitdagende vraag- en aanbodsituaties te bepalen, zodat we onze partners kunnen informeren. Gedurende mijn jarenlange ervaring in de solarbranche, kan ik me niet zoveel bedreigingen herinneren die ons dagelijks leven zo opschudden.

Het is moeilijk de factoren te bepalen die de solarbranche in 2021 zullen vormen. In deze blog zal ik mij toespitsen op drie bedreigingen. Eén van deze bedreigingen is zeker, twee zijn waarschijnlijk.

Torenhoge transportkosten

Allereerst de informatie waar we zeker van zijn. De gevolgen van COVID-19 verpletteren de scheepvaart. Hoewel de Chinese productie zich grotendeels heeft hersteld, heeft de rest van de wereld dat niet. Dit zorgt voor een vertraging van het aantal containers en grondstoffen die naar China terugkeren. Volgens bevestigde rapporten komt er van elke drie containers die China verlaten slechts één terug. Bovendien hebben grote vertragingen gedurende het lossen in havens over de hele wereld de doorlooptijden van schepen met gemiddeld 25% verhoogd. Transportbedrijven hebben moeite om hun gecontracteerde leveringen na te komen.

De impact op de gehele branche is duidelijk. Ten eerste is de transportprijs van China naar Rotterdam gemiddeld met 500% gestegen van 1500 USD naar 7500 USD. Ten tweede verwachten we vertragingen en verminderde hoeveelheden voor alle verscheepte leveringen tot eind Q2 2021. Ten derde zou de prijs van alle niet-gesubsidieerde goederen (niet alleen zonne-energie) met 10-15% moeten stijgen.

Productiecapaciteit versus vermogen

Alle grote producenten van zonne-energie hebben onlangs een verhoging van de productiecapaciteit aangekondigd. Bovendien belooft technologische innovatie meer efficiëntie dan we ooit hadden durven dromen. Deze aankondigingen betekenen dat de paneelfabrikanten in staat zijn aan de vraag te kunnen voldoen.

Echter lijkt de realiteit minder rooskleurig. De innovatie van de 182mm en 210mm celgrootte lijkt de grootste uitdaging. De productiecapaciteit voor wafers in China zal naar verwachting met 70% toenemen tot 357.3 GW in 2021. Echter zijn de huidige productieslots van grote cellen al vol. Ook wordt voorspelt dat 55% van het paneelaanbod in 2022 bestaat uit wafers van 182mm of 210mm. Opnieuw is er een kloof tussen vraag en aanbod. De paneelfabrikanten doen hun best om op korte termijn cellen te kopen en dit zou de prijzen hoog moeten houden.

De tekorten in grondstoffen blijven voortduren. Glas blijft een groot knelpunt. De vraag naar glas is vrij hoog en de prijzen zijn het afgelopen halfjaar bijna verdubbeld. Geplande uitbreidingen van de productiecapaciteit kosten tijd. De huidige prognose is dat het glasaanbod medio 2022 zal voldoen aan de vraag. Het positieve is dat we op korte termijn een verlaging van de prijs van polysilicium zien naarmate de productiefaciliteiten weer in werking zijn. Dit wordt echter gecompenseerd door de eerder beschreven uitbreiding van celcapaciteit.

Vraag, vraag, vraag

Het is moeilijk om een branche te noemen die meer wordt beïnvloed door politiek en economisch beleid dan zonne-energie. Van tarieven tot minimale invoerprijs tot milieu-impact; de gezondheid van onze industrie wordt bepaald door wetgeving over de hele wereld.

Elke regio ter wereld voorspelt een tweecijferige installatiegroei in 2021. Kijkend naar de grote spelers is de Chinese vraag naar zonnepanelen opnieuw het grootst. De Chinezen verwachten in 2021 bijna 55 GW aan zonne-energieprojecten te installeren. Dit is meer dan een derde van de voorspelde wereldwijde installaties. Veel subsidies en PPA-overeenkomsten vereisen dat in de eerste helft van 2021 installaties worden gebouwd. Als we deze informatie samen met het tekort aan scheepvaart meenemen, is het logisch dat een groot deel van de Q2-voorraad in China blijft.

De totale Europese markt wordt geschat op 26 GW. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2020. Aan de andere kant waren de installaties in India erg beperkt in 2020. De Indiase industrie zal naar verwachting herstellen met een groei van 100% tot 10 GW in 2021. De Afrikaanse regio’s zijn vergelijkbaar. Een verwachte groei van 100% is bereikt met een geïnstalleerd vermogen van 7 GW in 2021.

De joker dit jaar is de Verenigde Staten. De prognoses (gemaakt vóór de verkiezingen) schatten een geïnstalleerd vermogen van 27 GW voor 2021; een stijging van 30%. De machtsverschuiving naar een politieke partij die zich in het verleden inzette voor hernieuwbare energie, zou de Amerikaanse vraag kunnen stimuleren. Om te beginnen heeft President Biden toegezegd opnieuw toe te treden tot het klimaatakkoord van Parijs. Dit stelt doelen voor de VS.

Bovendien zouden de zonne-installaties in de VS een impuls moeten krijgen door bijvoorbeeld tariefaanpassingen, een investeringsbeleid of beiden. De tariefaanpassingen zullen zeker worden herzien, maar er kunnen nog geen beloftes worden gedaan. Investeren in hernieuwbare energie is één van de speerpunten geweest in de campagne van de Democraten. Hiervoor moet snel wetgeving komen. De impact op de logistieke keten zal voelbaar zijn in het begin van Q3 2021 en zal eerder komen wanneer de tarieven worden opgeheven.

In het kort: alle regio’s groeien snel. De vraag blijft wie de voorraad krijgt. Het lijkt erop dat er niet voldoende is.

Prijzen, acties en een conclusie

In het verleden hebben we gezien dat de solarbranche in de vroege zomermaanden te maken had met prijsdalingen en pieken in het aanbod. Dit jaar kent unieke uitdagingen die wijzen op aanhoudende prijsniveaus en een onzeker aanbod in het derde kwartaal van 2021. Grondstofbeperkingen, technologische vooruitgang, tekorten aan scheepvaart en substantiële vraag wijzen allemaal op prijsdruk.

Velen vragen zich af wanneer de dagen van historisch lage prijzen terugkeren, zoals we hebben gezien in medio 2020. Bij PVO International denken we dat deze niet terugkeren tot medio 2022 of zelfs later. De markt zou heel goed kunnen blijven hangen in een prijsrange van €0,01Wp +/- voor dit jaar. Een grotere prijsdaling in 2021 zou voor ons als een verrassing komen. Het voorspellen van de solarbranche blijft natuurlijk riskant. Laten we onze ogen open houden en indien nodig snel schakelen.

 

Donald Williams

International Business Developer