BESTELLING

Uw bestelling plaatst u via de email (sales@pvo-int.com), telefonisch ( +31(0)85-7820055). Vervolgens ontvangt u een digitale offerte waar u per mail akkoord op geeft. De koop komt tot stand op het moment dat wij u een verkooporderbevestiging (inclusief onze algemene voorwaarden) toesturen. Op de verkooporderbevestiging zetten wij een aflever- en betaaldatum. De klant communiceert de gewenste afleverdatum bij het plaatsen van de order. PVO vermeldt de betaaldatum op de order. Bij een eventuele verplaatsing van de afleverdatum blijft de betaaldatum intact.

LEVERING

Nadat de volledige koopsom is ontvangen, dan wel, indien u krediet hebt en er geen openstaande bedragen zijn waarvan de betaaltermijn is verstreken, zal bij beschikbare voorraad de levering plaatsvinden. Een leveringsdatum is derhalve altijd indicatief. Levering vindt Ex-Works plaats vanuit onze eigen magazijnen in Rosmalen of Rotterdam. Als extra service kunnen wij tegen betaling en nader te bepalen voorwaarden tevens het transport voor u verzorgen.  Bij ontvangst van de goederen controleert u het bestelde en tekent u voor ontvangst. Hierna kunt u niet meer reclameren. Eventuele gebreken meldt u binnen 24 uur na levering bij PVO. Eventuele assisterende werkzaamheden bij het organiseren van het transport vinden onverplicht plaats.

TIJDSLEVERING

Levertijden liggen op standaard werkdagen tussen 09.00u en 17.00u, tenzij anders is overeengekomen. Als het gaat om een tijdslevering* dan kunnen wij u het volgende aanbieden:

– vóór 8.00 uur
– vóór 10.00 uur
– vóór 12.00 uur
*hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht

UITGESTELDE LEVERING

De uitleverdatum kan per order maximaal twee weken worden uitgesteld. Wij zullen de opslagkosten voor de uitgestelde levering aan u doorbelasten en we behouden ons bovendien het recht voor om ook andere kosten verband houdende met de uitgestelde levering aan u door te belasten (bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot extra inslag en uitslagkosten). Indien u een uitgestelde levering wenst dient u dit uiterlijk twee werkdagen voor de indicatieve uitleverdatum kenbaar te maken bij PVO.

WIJZIGINGEN OP DE ORDERS

Wijzigingsverzoeken op reeds geplaatste orders worden tot uiterlijk 10:00 uur de dag voor het indicatieve aflevermoment in behandeling genomen. Wij behouden ons het recht voor om de kosten verband houdend met dergelijke wijzigingsverzoeken aan u door te belasten.

BETALINGEN

Bij ons kunt u op basis van onze verkooporderbevestiging of factuur betalen. We hebben ook de mogelijkheid om u een betaallink (Mollie) toe te sturen. Hierdoor kunt u gemakkelijk en snel uw betaling voldoen. Voor een tijdige uitlevering van de goederen dienen de gelden de dag voor  levering uiterlijk 14:30 uur op rekening van Greening Components B.V. te staan. Houdt hierbij rekening met de transitietijd die per bank verschillend kan zijn.

PRIJZEN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.